Probuzení počítače na dálku

Online Wake on LAN/WAN


Zadejte údaje

Povinná položka. Tečkou oddělené čtyři skupiny po maximálně třech číslech, např. 3.235.182.206, případně název počítače.
Povinná položka. Celé číslo v rozmezí 1 až 65535, obvykle 9.
Povinná položka. Sedmnáct znaků MAC adresy, např. 00-11-D8-50-DA-AF

Co je to MAC adresa a jak ji zjistit?
MAC adresa je jedinečné číslo Vaší síťové karty. Skládá se z číslic 0 až 9, písmen A až F a pomlčky či dvojtečky jako oddělovačů. MAC je zkratka pro "Media Access Control". Tato adresa je přidělena výrobcem karty při její výrobě. Pod Windows XP a vyšších zjistíte MAC adresu tak, že zvolíte nabídku Start → Spustit... → napíšete "cmd" a stisknete Enter. Do nově otevřeného okna napíšete "ipconfig /all" a stisknete Enter. Vše bez uvozovek.
Co je to IP adresa a jak ji zjistit?
IP adresa je jedinečné číslo přidělené Vašemu počítači/routeru Vaším poskytovatelem připojení k Internetu. IP je zkratka pro "Internet Protocol". Svou aktuální veřejnou IP adresu se dozvíte třeba navštívením http://ip.vanis.cz/
Jak nastavit router (směrovač)?
Router by měl být nastaven tak, aby přes zvolený port propouštěl do Vaší vnitřní sítě protokol UDP. Vnitřní IP adresa by měla být adresa pro broadcast, tj. například 192.168.0.255.